Kristaspeles.lv lietošanas noteikumi

Šie portāla Kristaspeles.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

1. Portālu uztur un administrē SIA RENIV (turpmāk tekstā – Kristaspeles.lv).

2. Portāls ir paredzēts pirmsskolas un sākumskolas bērnu izglītošanai. Portāls ir informatīva rakstura un negarantē rezultātus. Portāls ir pieejams interneta vietnē www.kristaspeles.lv un tās apakšdomēnos.

3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Kristasples.lv lietošanas noteikumiem un sīkdatņu noteikumiem, kā arī ievērot tos. Kristaspeles.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem portāla lietošanas un sīkdatņu noteikumiem. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt esošos portāla lietošanas un sīkdatņu noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt portāla lietošanas un sīkdatņu noteikumus, tad

5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu un tajā izvietotajiem materiāliem (darba lapām) pieder tikai un vienīgi Kristaspeles.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Kristaspeles.lv un trešajām personām.

6. Kristaspeles.lv materiāli (darba lapas) ir aizsargāti ar autortiesībām. Paredzēti Izmantošana tikai personīgai lietošanai, nekomerciāliem mērķiem.

7. Kristaspeles.lv ievietotos materiālus (darba lapas) bērnu vecāki, auklīte, audzinātāja vai skolotāja drīkst lejupielādēt savā datu nesējā un izprintēt tik reizes cik tas nepieciešams.

8. Kristaspeles.lv lejupielādētos failus nedrīkst augšupielādēt jebkurā vietnē ar mērķi dalīties ar trešajām personām (arī nekomerciāliem nolūkiem). Pārpublicēšna tikai ar Kristaspeles.lv rakstisku atļauju.

9. Visi strīdi starp Kristaspeles.lv un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Izmantojot kristaspeles.lv Jūs piekrītat kristaspeles.lv lietošanas noteikumiem un sīkdatņu noteikumiem.